KULTURA SPOŁECZEŃSTWA Kultura społeczeństwa stanowi istotną podstawę jego egzystencji. Należy ona do tych pojęć w naukach społecznych których mówi się, że mają długą przeszłość, ale krótką historię. Stwierdzenie takie oznacza, iż pojęcie „kultura” od niedawna zostało poddane rygorom myślenia naukowego. Światowa kariera łacińskiego terminu „kultura” zaczęła się w czasach Cycerona.Continue Reading